Foto door Monica Silvestre op Pexels.com

icon-pensioen_dark
De komende jaren is het een drukte van belang in de pensioenwereld. En dan heb ik het met name over het “Pensioen in Eigen Beheer-land”, of afgekort PEBland. De overheid wil dat zoveel mogelijk inwoners van dit land emigreren. Dat zorgt er namelijk voor dat pensioengeld vrijkomt en (na belastingheffing) direct in de economie beschikbaar komt. Daar is het de overheid om te doen.

Veel van deze inwoners, directeuren met een BV, staan ook te springen. Zij willen zelf ook naar een zonnigere bestemming dan de kou met afwisselend zware buien in de meeste delen van het land van de laatste jaren.  Had je vroeger als directeur zuidelijk Frankrijk voor ogen, dan zat je de afgelopen jaren meer in Alaska. Een prachtig gebied maar met veranderlijk en vaak verraderlijk weer. Meestal geen gebied voor de lange termijn. Eén, twee weken en dan weer snel weg.

Maar goed, als je wilt vertrekken uit PEBland dan moet je je uitschrijven en alle zaken netjes afhandelen. Dat is ook zo als je echt emigreert. Dat is belangrijk want de fiscus kijkt mee en de sanctie van 72% belastingheffing inclusief boete over de commerciële waarde van de pensioenpot is een zware. De reisbureaus hebben het er daarom maar druk mee. De afgelopen jaren is de regelgeving in PEBland zo vaak gewijzigd en zo verzwaard dat veel reisbureaus, die deze bijzondere bestemming erbij deden, hun deuren hebben gesloten en het over hebben gelaten aan de specialisten. Die hebben dan nu hun handen vol om alle emigranten op tijd weg te krijgen.

Voor 1 juli 2017 moet voor alle inwoners uit PEBland het paspoort geldig zijn. Dit vraagt om actie! Vervolgens hebben zij heel 2017 de tijd om advies in te winnen over de optimale keuze voor een nieuwe bestemming.

Voor de inwoners die (ook) een (tweede) woning in “PensioenVerzekeringsland”, of afgekort PEVland, hebben, geldt dat ze heel snel een afweging moeten maken of ze deze woning willen houden of willen verkopen. Als ze willen verkopen dan moet de woning zijn verkocht en moeten voor 1 juli 2017 de stukken voor de overdracht klaarliggen bij de notaris. Zo niet, dan houden ze deze (tweede) woning en komen ze daar naar de huidige regelgeving niet meer van af. Ze kunnen ook besluiten om deze (tweede) woning als hoofdverblijf te gaan of blijven gebruiken. Alvorens daar definitief in te trekken is een keuring op verborgen gebreken heel belangrijk.

Advies inwinnen om de vraag te kunnen beantwoorden of het verstandig is om wel of niet te vertrekken uit PEVland en het dan vervolgens ook voor 1 juli 2017 te regelen legt grote druk bij alle betrokken partijen. Een half jaartje langer bedenk- en regeltijd had erg welkom geweest. Maar die is er voor deze situatie niet.

Of je nu wilt emigreren uit PEB of PEVland; in beide gevallen komt er veel bij kijken. Daarbij grijpt alles in elkaar. Financieel, fiscaal, juridisch, relationeel en ook emotioneel. Hierover in een latere blog meer. Dit terwijl veel van de wet- en regelgeving bij deze emigratie nog allerminst duidelijk is. Heel, heel zorgelijk. Maar je moet wat, want een zonniger bestemming is gewenst en de tijd dringt soms. Zo goed en kwaad als het gaat dan maar! Met zoveel mogelijk informatie, wegwijzers en waar mogelijk advies over de mogelijke valkuilen onderweg aan de emigranten.