Foto door Maria Orlova op Pexels.com

Het is bij velen van de pensioengerechtigden met de paplepel ingegeven. Als je iets wilt kopen en je kunt het niet betalen, dan ga je er maar voor sparen. Als je dan toch geld moet lenen (bv voor de aankoop van een eigen woning), zorg er dan in ieder geval voor dat je die lening ook weer gaat aflossen. Een hele logische en gezonde gedachte natuurlijk.

Zo hebben veel pensioengerechtigden nu een eigen woning met géén of een relatief lage hypotheek. En dus zit een groot deel van het opgebouwde vermogen in de stenen. Maar wat nu als het pensioeninkomen relatief laag is en er toch behoefte is om meer geld te kunnen uitgeven. Er is vaak een leven lang keihard gewerkt en deze mensen verdienen het natuurlijk om in de laatste fase van hun leven volop te genieten. Dit draait natuurlijk niet altijd om geld, maar het maakt veel dingen toch wel makkelijker. 

De kinderen hebben het doorgaans zelf allemaal hartstikke goed. “Geniet er zoveel mogelijk van en maak het maar zoveel mogelijk zelf op” wordt door deze kinderen vaak geroepen naar de ouders. Maar hoe dan, als het vermogen in de stenen zit?Je kunt natuurlijk de woning verkopen en een woning gaan huren. Het vermogen uit de woning komt vrij en daar kun je het dan wel een poosje mee volhouden. Maar als men helemaal niet wil verhuizen? In dat geval kan een zogenaamde “opeethypotheek” een oplossing bieden. Kort gezegd komt het er op neer dat er een bepaald bedrag geleend gaat worden bij de bank met het huis als onderpand. Dit bedrag kan dan gebruikt worden om het besteedbare inkomen te kunnen aanvullen of om een of meerdere grotere uitgaven mee te financieren (denk aan bijvoorbeeld een mooie reis, een verbouwing van de woning, het inkopen van medische zorg of het kunnen doen van een schenking aan kinderen of kleinkinderen). Geld lenen bij de bank is natuurlijk niet gratis. De bank rekent daar een bepaalde rente over (deze is niet aftrekbaar!). Deze rente hoeft echter niet direct betaald te worden, maar kan maandelijks worden toegevoegd aan het geleende bedrag.

Zitten er dan geen risico’s aan deze “opeethypotheek”?

Jazeker wel. Zo is bijvoorbeeld de opnameruimte niet ongelimiteerd. Je kunt dus maar een beperkt bedrag van de overwaarde van de woning aan hypotheek opnemen (in de meeste gevallen tot maximaal 70%). Als het opgenomen bedrag (inclusief de bijgeschreven rente) door de tijd heen oploopt en de waarde van de woning onverhoopt  zou dalen, dan kan de kredietlimiet sneller bereikt zijn dan was voorzien. Dit zou kunnen leiden tot een gedwongen verkoop van de woning. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een renterisico, bijvoorbeeld als het gekozen hypotheekproduct uitsluitend tegen een variabele rente wordt aangeboden, of als daar vrijwillig voor wordt gekozen. Deze variabele rente is nu historisch laag, maar kan in de loop der tijd natuurlijk weer (fors) oplopen. Dit leidt er toe dat de kredietlimiet sneller dan verwacht wordt bereikt, met alle gevolgen van dien. 

Geld uit de muur opnemen kan dus zeker een goed idee zijn, maar is dus niet zonder risico’s. Belangrijk dus om u goed te laten adviseren. Als onafhankelijk financieel planners kennen wij de risico’s en kunnen wij op basis van uw wensen tot het best passende advies komen. Aangezien we voor meerdere banken met dergelijke producten kunnen bemiddelen kunnen we ook het best passende hypotheekproduct voor u selecteren.

En zo wordt eten uit de muur dus een verantwoorde keuze, mits het op de juiste manier wordt opgediend. Dus niet door een laatje open te trekken bij de FEBO, maar door een bezoek te brengen aan een kwaliteitsrestaurant. (auteur: Léon van Velden FFP CFP)