Categorie: Financiële Planning

Een goed financieel plan met een financieel systeem

De afgelopen jaren merk ik dat de toegevoegde waarde van een financieel planner sterk vergroot kan worden als de planner in staat is om niet alleen het plan te maken maar daarnaast het systeem neer te zetten waarmee dit plan gerealiseerd kan worden. Dit zorgt er namelijk voor dat:

 1. daadwerkelijk de stappen worden genomen en/of het gedrag wordt aangepast om de gewenste levensstandaard zo lang mogelijk vol te houden en overige doelen en wensen te bereiken;
 2. de kans op het bereiken van de in het plan gestelde doelen en wensen groter wordt;
 3. afwijkingen van het plan door extra uitgaven of extra inkomsten van relaties meteen duidelijk worden.

Het hebben van doelen en wensen is belangrijk. Maar eigenlijk nog veel belangrijker is het hebben van een goed systeem om deze doelen te bereiken. Doelen hebben we namelijk allemaal. Zowel de winnaars als de verliezers hadden het doel van Olympisch goud. Het vaststellen van je doelen alleen is dus niet goed genoeg. Winnaars concentreren zich op verbetering van het dagelijkse systeem waarmee ze hun doelen kunnen realiseren.

Dat geldt zeker ook voor doelen in financiële plannen. In zijn algemeenheid is Atomic Habits: An Easy and proven way to Build Good Habits….van James Clear een aanrader als je meer wilt lezen over kleine systematische aanpassingen van gedrag met grote resultaten.

Hoe kun je dat zelf doen? Een simpel voorbeeld hiervan is het opzetten van een rekeningschema om je eigen financiële plan uit te voeren. Hieronder één die in hoofdlijnen binnen vele planningen past:

 1. Inkomsten laten binnenkomen op een (betaal)rekening 1
 2. Maandelijks met een periodieke overboeking een vast bedrag voor vaste uitgaven over te maken van (betaal)rekening 1 naar de (betaal)rekening 2 en hier alle vaste uitgaven van te laten betalen.
 3. Maandelijks met een periodieke overboeking een vast bedrag voor vaste reserveringen voor onderhoud woning/onderhoud en vervanging auto/vakanties over te maken van (betaal)rekening 1 naar (spaar)rekening 3.
 4. Maandelijks met een periodieke overboeking een vast bedrag over te maken van (betaal)rekening 1 naar (spaar)rekening 4 om te sparen voor later. Eventueel is (spaar)rekening 4 te vervangen of aan te vullen door een lijfrenterekening om te sparen voor later.
 5. Maandelijks met een periodieke overboeking een vast bedrag over te maken van (betaal)rekening 1 naar (spaar)rekening 5 om te sparen voor een eventuele restant aflossing van de hypotheek.
 6. Maandelijks met een periodieke overboeking een vast bedrag over te maken van (betaal)rekening 1 naar (betaal)rekening 6 voor de variabele huishoudelijk uitgaven. Het is handig als hier een kredietlimiet op zit. Zo hoef je bij te weinig saldo niet met een volle kar bij de kassa toch met lege tassen weer naar huis. Maar krijg je wel meteen een signaal dat het uitgavenpatroon van deze maand hoger is geweest dan gepland en dat bijsturing nodig is.

Mijn ervaring is dat veel van onze relaties de duidelijkheid die dit systeem creëert heel erg waarderen. Het geeft ze inzicht en controle over hun uitgaven.

Uw dromen waarmaken

Heeft u een bucketlist? Jack Nicholson en Morgan Freeman hebben dit idee enorm populair gemaakt met hun gelijknamige film in 2007. ‘The Bucket List’ vertelt het verhaal van twee mannen met compleet verschillende achtergronden. Ze ontmoeten elkaar in het ziekenhuis. Beiden zijn terminaal ziek en emotioneel zoekende. Edward, gespeeld door Jack Nicholson, is extreem rijk, maar erg eenzaam. Carter, Morgan Freeman’s karakter, heeft een liefhebbende familie en een sterk geloof, maar voelt zich vervreemd van zichzelf. Samen besluiten ze alle dingen te doen waar ze ooit van gedroomd hebben, voordat ze “de pijp aan Maarten geven”. Ofwel de Engelse uitdrukking “to kick the bucket”, waar de bucketlist zijn bestaansrecht aan ontleent.

De verhaallijn is gebaseerd op een bekend concept, ‘Carpe diem’. Deze Latijnse uitdrukking vertelt ons dat we de dag moeten plukken. Het doel van de film is om bewust te zijn van het feit dat het leven eindig is en we daarom het beste van onze tijd moeten maken.

De bucketlist kietelt uw fantasie en helpt dromen waar te maken. Echter, maar weinig mensen nemen de tijd om te bepalen wat op hun lijst staat.

Om zoveel mogelijk uit het leven te halen is het plannen van financiële onafhankelijkheid, bijvoorbeeld uw pensioen, van belang. Plannen voor uw pensionering is een andere mind-set dan wachten op uw pensionering. Wij moedigen het eerste aan. Binnen Raasveld Bennis is dit een onderdeel van ons motto. We geloven dat iedereen zoveel mogelijk moet genieten van het leven. Onze financiële planning helpt u te begrijpen wat ú belangrijk vindt in het leven en waaróm dat zo is.

Dat brengt ons terug bij de ‘bucket’ (NL: emmer). De bucket staat voor de pot met geld die nodig is om comfortabel te leven. Nu én na uw pensionering. Onze financiële planning start met het bepalen van uw bucket. Een mengelmoes van pensioenpolissen, beleggingsrekeningen, spaarrekeningen, levensverzekeringen en lijfrentes kan het lastig maken een goed beeld te krijgen van uw vermogen. Tijdens ons inventarisatiegesprek, helpen we u inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden. Ons proces helpt om gestructureerd in kaart te brengen wat u verdient, hoe u belegt en, nog belangrijker, wat u nu uitgeeft en wat u in de toekomst wilt besteden.

Het denken vanuit de bucket creëert drie scenario’s. Ten eerste kan de bucket leegraken, omdat u niet voldoende gepland heeft voor de toekomst. Vaak denken mensen dat ze minder gaan besteden als ze met pensioen gaan. In werkelijkheid geven ze juist meer uit, omdat men meer tijd heeft om dingen te ondernemen. Het kan zijn dat uw spaargeld weglekt door uitbundige uitgaven. Misschien belegt u in fondsen met te hoge kosten of heeft u polissen die niet rendabel zijn. Als uw emmer te leeg is, dan kunt u uw bucketlist niet afwerken. Dus geen safari over de Serengeti en die mooie Porsche blijft beslist in de showroom staan.

Maar wat nu als de bucket overloopt? U zult vast denken dat dit de beste uitkomst is. U heeft efficiënt gespaard en bent bewust bezig geweest met uw pensionering. U heeft meer dan genoeg voor de jaren die voor u liggen. U voelt zich gerustgesteld door deze situatie. Tegen welke kosten heeft u dit echter gedaan? Een overlopende emmer betekent dat u geld hebt vastgehouden, terwijl het uw leven rijker had kunnen maken. De fiscus is tevreden met de erfbelasting bij overlijden, terwijl u het vermogen had kunnen gebruiken om kansen te creëren en uw ambities na te jagen.

Het laatste scenario is het beste voor u; u heeft precies genoeg geld in uw emmer. Deze loopt niet over en raakt ook zeker niet leeg. De emmer is precies zo gevuld dat u de vrijheid heeft om te genieten van het leven vóór uw pensioen, maar ook van de tijd die daarna komt.

Als financieel planners is het onze rol u te helpen uw emmer precies te vullen. Uw wensen staan hierbij voorop, zodat u volop van uw leven kunt genieten. Wij van Raasveld Bennis zijn niet zomaar financieel planners, we zien onszelf als financieel lifestyle planners.

Met name het onderdeel ‘lifestyle’ is belangrijk. Voor ons is goede financiële planning niet slechts het voorbereiden voor later, maar het moet zorgen dat u de vrijheid krijgt om nú te leven. We gebruiken een holistische benadering, waarbij de nadruk ligt op wat u belangrijk vindt en waarom. We helpen u te begrijpen waar u nu staat en waar u naartoe wilt.

Een schrijnende scène in de film speelt tijdens de zonsondergang op de top van een piramide. Carter vertelt Edward over een oud Egyptisch geloof waarbij zielen twee vragen worden gesteld aan de hemelpoort: “heeft u plezier gevonden in het leven?” en “heeft uw leven plezier gebracht bij anderen?” Als we al onze beslissingen zouden nemen met deze vragen in gedachten, dan zou werk-privé-balans wellicht op de juiste manier afgewogen zijn. (auteur: Denise Bruseker)

De twee grootste financiële planningskeurmerken FFP en CFP samen?

De FFP en de Financial Planning Standard Board Nederland (FPSB Nederland) hebben de wens uitgesproken om verdergaande samenwerking te onderzoeken. Hiervoor is een intentieverklaring ondertekend door de twee partijen. Met deze voorgenomen samenwerking kan op termijn een grote wens van de FFP worden gerealiseerd, namelijk het creëren van één (beroeps)organisatie die een thuis biedt aan alle financieel planners in Nederland.

De beoogde samenwerking geeft de leden nog meer dan voorheen een kennisvoorsprong. De FFP krijgt toegang tot het wereldwijde netwerk van de Financial Planning Standards Board (FPSB Ltd.). Hierbij zijn zo’n 27 internationale beroepsorganisaties met bijna 200.000 financieel planners aangesloten. Kennisdeling en internationale (lees: Europese) belangenbehartiging van de financieel planners zijn belangrijke speerpunten.

De FPSB is ook de certificerende instantie van de titel Certified Financial Planner (CFP®). FFP en CFP® zijn op dit moment nog twee aparte titels. Uit het onderzoek dat is gedaan blijkt dat de vakbekwaamheidseisen van beide registers vergelijkbaar zijn. Dat zou kunnen leiden tot harmonisatie van de titels. Hierdoor zou er straks – conform de wens van het FFP-bestuur – nog maar één kwaliteitskeurmerk van financieel planners zijn. En dat is in het voordeel van de consumenten én van de FFP-leden. Bron http://www.ffp.nl.

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND – DE FINANCIEEL PLANNER!

Vraag iemand op straat wat een financieel planner doet en het wordt stil. Ondanks het feit dat er door verenigingen van financiële planners wel publieke campagnes worden gevoerd, zijn de functies en de waarde van een financieel planner bij het grote publiek nog onduidelijk.

Er worden steeds meer financieel planners opgeleid, maar er wordt naar mijn beleving nog maar in heel weinig gevallen rechtstreeks om de diensten van een financieel planner gevraagd. In Nederland komt een financieel planner vaak pas in beeld als er behoefte is aan een hypotheek of als ondernemers hun pensioen willen regelen. In Amerika wordt een financieel planner ingeschakeld vanuit het beleggingsadvies.

Nog maar heel mondjesmaat worden financieel planners ingeschakeld vanuit de behoefte aan een integraal financieel plan. Komt dat doordat financiële planning een nog relatief nieuwe beroepsgroep is? Ligt de oorzaak in “onbekend maakt onbemind”? Naar mijn mening is dit nog steeds een van de  belangrijkste oorzaken. Als je namelijk met potentiële relaties aan tafel zit, kan je hen vrij gemakkelijk overtuigen van de waarde van een financieel plan.  Een andere oorzaak is naar mijn mening het gegeven dat bij een financieel plan de kosten vaak voor de baten uitgaan. Een onafhankelijk planner werkt bij voorkeur op urenbasis of voor een vast van te voren overeengekomen bedrag.

Om een bijdrage te leveren aan de beminnelijkheid van de financieel planner hierbij informatie over drie onderwerpen:

 1. Wat doet een financieel planner?
 2. Wat levert het op?
 3. De juiste financieel planner vinden.

Wat doet een financieel planner?

Een financieel planner heeft onder andere de functie van financiële huisarts. Hij doet onderzoek naar uw huidige financiële gezondheid. En de verwachtingen over uw toekomstige financiële gezondheid op basis van uw huidige financiële gedrag. Hij kan een integrale beoordeling geven van uw financiële situatie of een antwoord geven op een hele specifieke financiële vraag. Als hij het idee heeft dat meer specialistische kennis noodzakelijk is zal hij in goed overleg doorverwijzen naar andere deskundigen. Denk hierbij aan vermogensbeheerders,  assurantietussenpersonen, notarissen,  fiscalisten of estateplanners.

Een financieel planner heeft ook de functie van financiële fitnessinstructeur. Hij zet de te bewandelen route uit naar een gezonde financiële situatie (in balans) en meet periodiek de  vooruitgang. Hij bewaakt het noodzakelijke rendement en zorgt voor tijdige aanpassingen van het plan om gewenste doelen te realiseren.

In minder mate beoefent een financieel planner ook de functie van financiële diëtist. Een budgetcoach.  Hij kijkt naar de uitgaven, vergelijkt deze met gemiddelden, stelt normen en probeert waar nodig samen met relatie de uitgaven in toom te houden.

Een aantal financieel planners hebben zich ook de functie van een soort financiële yoga-instructeur  eigen gemaakt (life planners). Hij geeft naast een juiste balans in inkomen en uitgaven nu en straks, ook inzicht in (onder) bewuste gedachten en gedragingen over geld, toont de gevolgen hiervan en geeft zo nodig aan hoe andere gedachten en gedragingen voor positievere gevolgen zullen zorgen.

Meer concreet..

Relaties die  om een compleet integraal financieel plan vragen, willen graag antwoord op de vraag of zij (en/of hun partners) er na pensionering, na overlijden en na arbeidsongeschiktheid levenslang niet al te veel op achteruit gaan. Of hun banksaldo niet eerder op raakt dan zijzelf. Of hun financiële wensen te realiseren zijn en of de huidige financiële keuzes daarvoor de juiste zijn of dat er aanpassingen nodig zijn. Vaak willen zij in de toekomst begeleid worden om hen te helpen hun doelstellingen te realiseren.

Een compleet integraal financieel plan kan deze vragen beantwoorden en hierin worden meestal de volgende zaken betrokken:

Inkomensvoorzieningen: Welke wensen zijn er? Hoe goed is de pensioensituatie? Is er straks voldoende vermogen? Waar bestaat dat uit? Hoe kan het beste pensioen worden opgebouwd? Welke alternatieven zijn er? Zijn er aanvullingen nodig? Hoe is de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidssituatie? Zijn er aanvullingen nodig?

Spaar/belegging/risicoverzekeringen: Is er sprake van over- of onderverzekering? Alternatieven voor (te) dure polissen? Passen de beleggingspolissen nog bij het beleggingsprofiel?

Sociale zekerheid : Welke rechten op sociale uitkeringen zijn er bij leven; overlijden; arbeidsongeschiktheid of werkloos worden?  Welke tekorten zijn er? Wat kan zelf worden  geregeld?

Leningen: Wordt niet te veel rente betaald? Is het aflossingsplan juist? Is de kredietvorm juist?

Vermogen: Is er een financiële buffer? Welke vermogensdoelen zijn er? Sparen of beleggen? Waaruit bestaat het bedrijfsvermogen? Structurering van vermogen in privé en in de zaak. Lopen de juiste financiële producten of zijn er betere alternatieven?  Beoordeling van beleggingsfondsen.

Fiscaliteit: Optimalisatie van de fiscale mogelijkheden horend bij de financiële situatie.

Huwelijksvermogens- en erfrecht: Gevolgen van keuzes op gebied van huwelijkse voorwaarden en testamenten en aanbevelingen voor de toekomst. Vermogensoverdracht naar jongere generatie.

Lang niet altijd is een compleet financieel plan nodig. Natuurlijk kan men ook met een beperkte vraag, wens of probleem op één of meerdere deelgebieden bij de  financieel planner terecht. Van een financieel planner mag dan een objectief en onafhankelijk antwoord, advies of oplossing worden verwacht.

Wat levert het op?

Meestal worden de kosten van een financieel plan ruimschoots terugverdiend door huidige en toekomstige besparingen. Dit is echter meestal niet de hoofdreden voor een financieel plan. Een Australische planner vertelde mij eens dat hij voor zijn relaties “SWAN” wilde bereiken. Dit staat voor Sleep Well At Night. Als zijn relaties met een gerust hart kunnen slapen, zonder dat zij zich druk hoeven te maken over hun financiën, is zijn doel bereikt. Een goed financieel plan geeft inderdaad rust,  de planner begeleidt bij het realiseren van financiële wensen en dromen en geeft ondertussen de mogelijkheid om te focussen op andere belangrijke zaken.

De juiste financieel planner vinden

Iedereen mag zich financieel planner noemen. Er zijn in Nederland wel een aantal mogelijkheden om een echte onafhankelijke financieel planner te selecteren.

Kennis:  Allereerst is er de 1 jarige financiële planningsopleiding op HBO niveau tot gecertificeerd financieel planner (FFP).  Met deze titel kan een financieel planner zich laten opnemen in het register FFP. Die verplicht zichzelf daarmee ook om jaarlijks bij te blijven en  studiepunten te behalen.  Dit komt meestal neer op 3 studiedagen per jaar.  Ten tweede is er een academische opleiding: de opleiding tot Master in Financial Planning (MFP). De Master in Financial Planning die zich heeft laten inschrijven in het Register MFP (RMFP) moet ook jaarlijks studiepunten halen. Dit betekent jaarlijks ook 3 dagen in de schoolbanken. Tot slot hebben we sinds 2010 in Nederland ook te maken met de internationale titel Certified Financial Planner (CFP). Tot op heden zijn het uitsluitend Register Masters in Financial Planning die na een examen de titel CFP mogen voeren. Ook een CFP-er moet zich ongeveer 3 studiedagen per jaar laten opleiden. Er wordt gekeken om ook FFP-ers toe te laten tot het internationale examen.

Beloning: In Nederland zijn veel financieel planners in dienst van banken. De planners in dienst van banken werken meestal niet op urenbasis, zijn niet onafhankelijk. Hoe integer ook, uiteindelijk worden zij betaald uit de producten, spaarrekeningen, beleggingsrekeningen en verzekeringen die bij of via de bank zijn of worden ondergebracht.  Een onafhankelijk financieel plan krijgt men dus niet bij een bank. En ook niet bij een tussenpersoon die op provisiebasis werkt.  Een onafhankelijk financieel planner mag immers niet afhankelijk zijn van het sluiten van producten. Daarmee zeg ik niet dat zo’n planner geen integer advies kan geven, maar onafhankelijk is hij niet.  Een leek heeft daardoor bij zo’n planner geen objectieve maatstaf om te beoordelen of advies echt in zijn belang wordt gegeven. Een aantal FFP-ers hebben zich verenigd in de Vereniging van Onafhankelijke Financieel Planners (VOFP). Zij werken op urenbasis, wat een belangrijke voorwaarde is voor onafhankelijk advies.