Foto door Loe Moshkovska op Pexels.com

Een fictief voorbeeld van een startende ondernemer die het advies van een onafhankelijk financieel planner goed kon gebruiken.

Richard (35), gehuwd en twee kinderen, werkt in loondienst bij een reclamebureau en begint voor zichzelf als reclamemaker. Een aantal opdrachtgevers heeft hij al aan zich weten te binden. Hij is hoofdkostwinner en wil daarom zijn financiële zaken goed op orde hebben. Hij weet dat de belangrijkste zaak bij de start van je onderneming je financiën zijn. Hij maakt meteen een vrijblijvende afspraak met een onafhankelijk financieel planner en daarop volgen nog twee afspraken. Hieronder een overzicht van een aantal belangrijke zaken die aan de orde zijn gekomen.

Over de ondernemingsvorm

Omdat voor Richard nog niet geheel duidelijk is in welke ondernemingsvorm Richard wil starten, vraagt hij hierover advies. De planner informeert Richard over de ondernemingvormen. Hierbij kijken ze onder andere naar aansprakelijkheidsrisico’s, kosten en belastingen. Vanwege de laatste twee genoemde punten adviseert de financieel planner met een eenmanszaak te beginnen. Door alle fiscale aftrekposten en de verwachte privé opnamen komt deze ondernemingsvorm belastingtechnisch en financieel naar verwachting behoorlijk voordeliger uit. Het grotere aansprakelijkheidsrisico ten opzichte van bijvoorbeeld de besloten vennootschap (BV) is in dit geval acceptabel en te beperken door de juiste aansprakelijkheidsverzekering. Richard gaat langs de Kamer van Koophandel en laat zich inschrijven als eenmanszaak.

Belastingen

Richard heeft zijn financieel planner verteld dat hij verwacht meerder opdrachtgevers te gaan krijgen. Daarom heeft de financieel planner aangegeven dat het aanvragen van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) bij de belastingdienst in eerste instantie niet nodig is. De financieel planner adviseert Richard een goede boekhouder in de arm te nemen. Ook geeft de financieel planner een indicatie van het bedrag wat maandelijks zal moeten worden gereserveerd ter dekking van de inkomstenbelasting bij de door Richard verwachte winst uit onderneming.

Financiering van de onderneming

De oom van Richard heeft aangeboden hem financieel te willen helpen met de start in de vorm van een lening. Richard vraagt de planner of dit verstandig is. De planner vertelt Richard dat er fiscale voordelen kleven aan het verstrekken van een lening aan een startende ondernemer. Omdat Richard ruim voldoende spaargeld heeft en deze  lening  een zakelijke rente moet hebben, adviseer hij Richard om de lening van zijn oom achter de hand te houden. Zo bespaart hij zich de rente van de lening. Wel attendeert de planner Richard op het feit dat hij zijn spaarloonsaldo mag deblokkeren binnen 6 maanden na het starten van zijn onderneming. Dit doet Richard dan ook.

Beginnen met pensioen?

Richard vraagt zich af wat hij met zijn pensioen moet doen. Zijn financieel planner wijst hem allereerst op de mogelijkheid om zijn pensioen, wat hij in loondienst had, gedurende 3 jaar voort te zetten. Samen met Richard bekijkt hij deze mogelijkheid en geeft hij vervolgens advies over de afweging om zelf pensioen op te gaan bouwen (op een lijfrenterekening) of om gedurende 3 jaar zijn oude pensioenregeling voor te zetten. Belangrijke afwegingen daarbij zijn de opbrengsten, de garantiemogelijkheden, de indexatie van de pensioenregeling en het gegeven dat de oude pensioenuitvoerder geen nieuwe gezondheidsvragen zal stellen. Omdat Richard een goede gezondheid heeft en de lijfrenterekening betere financiële uitkomsten laat zien, kiest Richard er op advies van zijn financieel planner voor om zelf zijn pensioen te gaan opbouwen in de lijfrentesfeer. Omdat het eerste jaar financieel een spannende is, wordt de inleg voor de opbouw van het ouderdomspensioen in het eerste jaar nog beperkt. Wel spreken ze af dat ze binnen het jaar zullen bekijken hoe de onderneming draait en welk bedrag ze zullen inleggen in de pensioenregeling.

Het gezin bij overlijden niet de dupe van het starten van de onderneming

Omdat Richard in gesprek met zijn financieel planner als belangrijke voorwaarde heeft gesteld, dat zijn gezin ook bij zijn overlijden op een fatsoenlijk niveau kan verder leven, brengt de financieel planner het overlijdensscenario in kaart. Samen bepalen ze welk inkomen er precies nodig is in die situatie. Omdat het gezin mede uit twee jonge kinderen bestaat en de vrouw van Richard geen inkomen heeft, is er een tijdelijke volledige Algemene Nabestaanden Wet (ANW) uitkering. Deze uitkering stopt echter op leeftijd 18 van het jongste kind. Ook is deze uitkering niet voldoende om het gezin een voldoende levensstandaard te geven. Zelfs niet rekening houdend met de aflossing van helft van de hypotheekschuld door de uitkering van de aan de hypotheek verbonden overlijdensrisicoverzekering. Nu Richard niet meer in loondienst is, en hij niet meer op nabestaandenpensioen kan rekenen, adviseert de financieel planner om zelf een nabestaandenpensioen te regelen in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering. De kosten van € 30,- per maand vallen Richard erg mee. Het geeft hem rust te weten dat bij zijn overlijden er voor het gezin in ieder geval een goede financiële basis geregeld is.

Starten van een onderneming en arbeidsongeschiktheid

De financieel planner informeert bij Richard hoe het staat met zijn gezondheid. Omdat Richard niet meer in loondienst is, verliest hij zijn recht op een sociale zekerheidsuitkering. Bij arbeidsongeschiktheid is er dus geen wettelijke uitkering meer. De financieel planner legt uit dat er wel een regelingen zijn voor starters met een medisch verleden om de lopende WIA verzekering voort te zetten of om gebruik te maken van het WAZ vangnet. Daar moet je dan wel binnen een aantal weken na einde dienstverband  bij zijn.  Omdat Richard een goede gezondheid kent, hoeft Richard hiervan geen gebruik te maken. De financieel planner brengt de situatie bij arbeidsongeschiktheid van Richard in kaart. Hij heeft begrepen dat de vrouw van Richard, met haar kennis en ervaring, in principe in staat zou moeten zijn om weer een behoorlijk inkomen te gaan verdienen.  Toch is een aanvulling hierop, in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, wel nodig. Door rekening te houden met het voorziene inkomen van zijn partner blijven de kosten hiervoor beperkt. De financieel planner adviseert over de diverse soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Omdat Richard en zijn vrouw in de loondienstperiode best wel wat hebben kunnen sparen, adviseert de financieel planner het eerste halfjaar risico niet af te dekken. Dit scheelt in premie. Veel verzekeringsmaatschappijen kennen starterskortingen. Zo komt de premie het eerste jaar uit op € 125,- per maand. Een hele investering maar Richard realiseert zich dat dit noodzakelijk is. Hij zal hier in zijn kostprijs en begroting rekening mee moeten houden.

Over de financiële situatie bij toch te weinig  opdrachten

De financieel planner legt Richard uit dat er als zelfstandig ondernemer geen sociale werkloosheidswetuitkering (WW) kan worden aangevraagd. Bij het stoppen van zijn onderneming en geen ander inkomen valt Richard terug in de bijstand. Omdat Richard wel wat spaargeld heeft, adviseert de financieel planner om voor tenminste 6 maanden spaargeld achter de hand te houden. Samen met de financieel planner heeft Richard berekend hoeveel hij maandelijks nodig heeft om van te leven. De uitgaven voor een periode van 6 maanden zet Richard opzij op een spaarrekening. De rest van zijn spaargeld kan Richard in principe gebruiken voor de investering in zijn onderneming. De financieel planner heeft ook nog even de mogelijkheid bekeken of het mogelijk was om een extra krediethypotheek op de woning van Richard aan te gaan. Bij een krediethypotheek heb je steeds de mogelijkheid om geld op te nemen en betaal je pas op het moment dat je geld opneemt. Dit kan soms als vervanging dienen voor niet aanwezig spaargeld en als  back-up dienen voor financieel lastige periodes.  In dit geval is dat niet meer mogelijk, Richard heeft zijn baan al opgezegd en zijn vrouw heeft geen inkomen,  maar door het spaargeld ook niet noodzakelijk. Daarnaast kan hij wellicht in de toekomst nog terugvallen op een lening van zijn oom.

Richard werk vanuit huis. Hij vraagt zich af of dat belastingtechnische gevolgen of gevolgen heeft voor de financiering van zijn huis? 

Zijn planner informeert hem allereerst over de belastingtechnische gevolgen. In Richard’s geval blijft de hele eigen woning privé vermogen. De belastingen inzake het eigendom van de woning blijven hetzelfde als voorheen. De financieel planner informeert Richard ook over de wijze waarop banken naar een hypotheek voor ondernemers kijken. Veel banken werken voor de bepaling van de hoogte van de maximale hypotheek met de gemiddelde winst over de afgelopen drie jaar. Zeker in de beginfase van de onderneming kan het dus lastig zijn om te verhuizen. Richard heeft geen verhuisplannen. Voor de huidige financiering van zijn woning heeft het verder geen gevolgen. Ook niet op belastinggebied. Richard blijft gewoon zijn huidige woonlasten houden. Dit is een hele geruststelling.

Schadeverzekeringen

Richard heeft van een oud-collega begrepen dat hij uit het ziektekostencollectief van zijn werkgever moet. Zijn financieel planner wijst hem op een goed alternatief bij dezelfde verzekeraar. Hij vertelt Richard dat de belastingdienst hem voor de zorgverzekeringswet een inkomensafhankelijke premie van 4,95% over maximaal              € 33.189,- (cijfers 2010) winst uit onderneming in rekening zal brengen. Ook wijst de planner hem op het hebben van de juiste schadeverzekeringen voor zowel de zakelijke als privé situatie.  Samen nemen ze het lijstje schadeverzekeringen door en bepalen de benodigde dekkingen. Bij de assurantietussenpersoon van Richard wordt verder advies ingewonnen en worden deze verzekeringen aangevraagd.

Tot slot

Al met al zijn alle belangrijke persoonlijke financiële zaken aan de orde geweest. Richard gaat met een gerust gevoel aan de slag met zijn onderneming. Hij kan zich hier nu volledig op focussen. Hij heeft in de financieel planner een vertrouwenspersoon gevonden die hem helpt en adviseert bij de meest uiteenlopende persoonlijke financiële zaken. Doordat Richard’s financieel planner op urenbasis werkt, weet Richard dat hij onafhankelijk advies krijgt. Daarbij realiseert hij zich dat de kosten voor de planner meestal snel weer worden terugverdiend door  belasting-, verzekering- en andere besparingen. Ze spreken met elkaar af elkaar tenminste eenmaal per jaar op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en waarnodig aanpassingen te maken van de plannen.