Belangrijke fiscale informatie voor partners met een hypotheek

Deze informatie is van belang voor iedereen die samenwonend is of gehuwd is op huwelijkse voorwaarden en samen met een partner een woning heeft gekocht. Indien één van de of beide partners daarvoor al een andere eigen woning had(den) (niet samen met de huidige partner) en/of  één van de partners meer eigen middelen heeft ingebracht bij aankoop van de woning is onderstaande informatie van belang. 
 
Wat speelt er?
Door nieuwe inzichten en besluiten van de afgelopen 2 jaar vanuit het Ministerie van Financiën en de belastingdienst is mogelijk over een deel van uw hypotheek de rente niet aftrekbaar en zijn een deel van de kosten die benodigd waren om deze hypotheek aan te gaan ook mogelijk niet aftrekbaar. Door het nemen van actie kan dit fiscale nadeel met terugwerkende kracht worden gerepareerd. De staatssecretaris heeft in een reparatiebesluit van 30 januari 2018 gezegd dat hij het ongewenst vindt dat door een ongelijk eigenwoningverleden partners worden geconfronteerd met een niet bedoelde beperking van de renteaftrek en dat hij daarom goedkeurt dat partners in die situatie door een beroep te doen op het besluit deze beperking van de renteaftrek repareren. 

U kunt de beperking van de renteaftrek repareren door een keuze uit één van de onderstaande 2 acties. Doet u niets dan loopt u het risico dat voor een deel van de hypotheekrente/deel van de kosten geen aftrek meer geldt.  

Actie 1: u doet bij de aangifte inkomstenbelasting 2018 een beroep op het bovengenoemde reparatiebesluit!

Voorwaarde: U bent ieder voor de helft eigenaar van het huis en de bijbehorende hypotheek.

Hoe? 
Bij de IB-aangifte over 2018 doet u of uw belastingadviseur dan het volgende
• Mits de volledige overwaarde van partners volledig is gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbouwing van de nieuwe woning beantwoordt u de vraag of de overwaarde helemaal is gebruikt voor de aankoop, onderhoud of verbouwing andere woning (hoofdverblijf) met “Ja”;
• U merkt de volledige schuld vervolgens aan als eigenwoningschuld.
Daarmee heeft u een beroep gedaan op het besluit en is de renteaftrek veilig. 

Door deze keuze deelt u elkaars hypotheekverleden 
Ieder 50%. Als uw partner bijvoorbeeld al 5 jaar hypotheekrenteaftrek heeft genoten over € 100.000,- dan doet de fiscus voortaan alsof u ook 5 jaar hypotheekrenteaftrek heeft genoten over de helft. Ieder de helft dus € 50.000,-. Als uw partner overwaarde heeft gerealiseerd op de eigen woning en daardoor voor dat deel geen hypotheekrenteaftrek kan opvoeren, dan heeft u voor de toekomst fictief ook 50% van die overwaarde gerealiseerd waardoor u voor dit bedrag nooit meer renteaftrek kunt claimen. Dit geldt ook indien u ooit uit elkaar gaat. U kiest beiden permanent voor het delen van het fiscale eigenwoningverleden. Dat staat overigens los van de onderlinge vergoedingsafspraken die u kunt hebben gemaakt.


Voor en nadelen van actie 1

Voordelen:
Renteaftrek over een zo maximaal mogelijk hypotheekbedrag. Makkelijk te realiseren.
Nadelen:
Ook bij uit elkaar gaan krijgt de partner het eigenwoningverleden van de ander mee waardoor er na scheiding voor hem/haar wellicht minder renteaftrek mogelijk is.
Partners “winnen” of “verliezen” ieders eigenwoningverleden voor de helft. Op deze keuze kan niet meer worden teruggekomen

 
N.B.
Deze mogelijkheid biedt geen reparatie voor box 3 delen die zijn ontstaan in alle andere gevallen doordat bijvoorbeeld een deel van de overwaarde niet is ingebracht in de hypotheek. In dat geval kunt u ook niet verklaren dat de hele overwaarde is gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbouwing. Een beroep op het besluit kan dan niet in de aangifte worden geregeld. U kunt dan alleen een beroep doen op het besluit door een briefje aan de bevoegde inspecteur.

Actie 2: het op laten stellen van een onderlinge draagplichtovereenkomst
U kunt de beperking van de renteaftrek ook repareren door het op laten stellen van een onderlinge draagplichtovereenkomst. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de onderlinge verhoudingen in de diverse hypotheekdelen. In dat geval kunnen u en uw partner ook voorkomen dat u te maken krijgt met een beperking van de hypotheekrenteaftrek. U deelt dan elkaars eigenwoningverleden niet en u voorkomt toch de beperking van de renteaftrek.
   
Hoe geef je deze keuze aan in de IB-aangifte?
• Belastingplichtigen die andere afspraken maken over de onderlinge verhoudingen dienen te kiezen voor “Nee” bij de vraag of de overwaarde (EWR) helemaal is gebruikt.
• Door de afspraken vervolgens vast te leggen in een draagplichtovereenkomst kunnen zij, zonder gebruik te maken van het besluit, de gehele lening toch als eigenwoningschuld aanmerken.
• Zij kiezen in de aangifte dus voor “Nee” en voeren de volledige schuld op als eigenwoningschuld.
 

Voordelen:
Renteaftrek over een zo maximaal mogelijk hypotheekbedrag.
Ieder houdt zijn/haar eigenwoningverleden.
De afspraken en intenties van beide partners liggen goed vast.

Nadelen:
Mogelijk geen optimaal gebruik van overgangsrecht aflossingsvrije hypotheken.
Kosten voor het opstellen van een draagplichtovereenkomst

Als u een draagplichtovereenkomst wenst op te laten stellen zijn daar natuurlijk kosten aan verbonden.

NB Als een van beide partners meer eigen  middelen heeft ingebracht dan de ander kan het opstellen van een draagplichtovereenkomst ook belangrijk zijn om bij een onverhoopte scheiding in de toekomst te voorkomen dat één van beide partners wel een fiscale eigen woningreserve realiseert en daardoor voor de toekomst minder renteaftrek heeft zonder dat er daadwerkelijk recht is op een vergoeding van dat deel van de overwaarde (krachtens het samenlevingscontract/huwelijkse voorwaarden). 

Geen actie nemen?
Bij niets regelen houdt ieder zijn/haar eigen fiscale eigen woningverleden, krijgt ieder fiscaal wel de helft van de hypotheeksoorten toebedeeld en is er daardoor hoogstwaarschijnlijk de renteaftrek niet volledig.

Tot slot
Voor kleine verschillen in het eigenwoningverleden kunt u het beste een beroep doen op het besluit, actie 1, en de aangifte zo indienen. Bij grote verschillen in eigenwoningverleden doet u er wellicht verstandig aan om te kiezen voor 2. U laat dan een draagplichtovereenkomst opstellen. 
Resultaten van onderzoeken naar de toegevoegde waarde van een financieel planner door financiële planning op het gebied van vermogensbeheer


Een financieel planner kan al snel 1,5% – 2% per jaar aan rendement toevoegen met financiële planning ten opzichte van een zelfstandige particuliere belegger door vast te houden aan het plan, niet te handelen en alleen te herbalanceren.

Autoriteit Financiële Markten – december 2015

Rapport “Belangrijke inzichten over zelfstandige beleggers” Wetenschappers hebben met behulp van transactiedata de (voor risico gecorrigeerde) prestaties van zelfstandige beleggers in verschillende landen onderzocht (zie Barber en Odean, 2013, voor een overzicht). Dit onderzoek toont steeds aan dat zelfstandige beleggers gemiddeld genomen slechter presteren dan een benchmark (die doorgaans bestaat uit een passieve beleggingsstrategie). Belangrijke factoren die deze tegenvallende prestaties verklaren, zijn de neiging van beleggers om overmatig te handelen (resulterend in hoge transactiekosten) en om onvoldoende spreiding aan te brengen in de portefeuille (resulterend in risicovolle portefeuilles en sterke schommelingen in rendement).


Onderzoek Vereniging van Effectenbezitters 2015

Veel beleggers weten het en toch zijn de cijfers schokkend: veel handelen in tijden van beurspaniek blijkt op de lange termijn zeer kostbaar. Recent VEB-onderzoek laat zien dat nerveuze beleggers op de langere termijn tot de helft van hun winst kunnen verspelen. In totaal 2,22% jaarlijks extra rendement door niet te handelen (1,6%) en alleen te herbalanceren (0,62%).

Montréal-based Center for Interuniversity Research and Analysis on Organizations (CIRANO) – 2012 – Professor Claude Montmarquette and Nathalie Viennot Brio

Het vermogen van particulieren is gemiddeld 2,73x zo hoog na 15 jaar bij gebruikmaking van een financieel planner.

Alpha, Beta, and Now… Gamma” David Blanchett and Paul Kaplan of Morningstar – 28 augustus 2013

Goede financiële planning beslissingen verhogen het pensioeninkomen met 29% wat neerkomt op het realiseren van een 1,82% per jaar hoger rendement.

Onderzoek Universiteit Maastricht – 70.000 rekeninghouders
Periode 2000-2006

Zelfstandige rekeninghouders gemiddeld -/- 1,76% maand rendement.
Terwijl AEX van 677 naar 497. Dat is gemiddeld – /- 0,36% maand rendement. Gemiddeld deed een particuliere belegger het dus 1,4% per maand slechter over die onderzoeksperiode!!

Een goed financieel plan met een financieel systeem

De afgelopen jaren merk ik dat de toegevoegde waarde van een financieel planner sterk vergroot kan worden als de planner in staat is om niet alleen het plan te maken maar daarnaast het systeem neer te zetten waarmee dit plan gerealiseerd kan worden. Dit zorgt er namelijk voor dat:

 1. daadwerkelijk de stappen worden genomen en/of het gedrag wordt aangepast om de gewenste levensstandaard zo lang mogelijk vol te houden en overige doelen en wensen te bereiken;
 2. de kans op het bereiken van de in het plan gestelde doelen en wensen groter wordt;
 3. afwijkingen van het plan door extra uitgaven of extra inkomsten van relaties meteen duidelijk worden.

Het hebben van doelen en wensen is belangrijk. Maar eigenlijk nog veel belangrijker is het hebben van een goed systeem om deze doelen te bereiken. Doelen hebben we namelijk allemaal. Zowel de winnaars als de verliezers hadden het doel van Olympisch goud. Het vaststellen van je doelen alleen is dus niet goed genoeg. Winnaars concentreren zich op verbetering van het dagelijkse systeem waarmee ze hun doelen kunnen realiseren.

Dat geldt zeker ook voor doelen in financiële plannen. In zijn algemeenheid is Atomic Habits: An Easy and proven way to Build Good Habits….van James Clear een aanrader als je meer wilt lezen over kleine systematische aanpassingen van gedrag met grote resultaten.

Hoe kun je dat zelf doen? Een simpel voorbeeld hiervan is het opzetten van een rekeningschema om je eigen financiële plan uit te voeren. Hieronder één die in hoofdlijnen binnen vele planningen past:

 1. Inkomsten laten binnenkomen op een (betaal)rekening 1
 2. Maandelijks met een periodieke overboeking een vast bedrag voor vaste uitgaven over te maken van (betaal)rekening 1 naar de (betaal)rekening 2 en hier alle vaste uitgaven van te laten betalen.
 3. Maandelijks met een periodieke overboeking een vast bedrag voor vaste reserveringen voor onderhoud woning/onderhoud en vervanging auto/vakanties over te maken van (betaal)rekening 1 naar (spaar)rekening 3.
 4. Maandelijks met een periodieke overboeking een vast bedrag over te maken van (betaal)rekening 1 naar (spaar)rekening 4 om te sparen voor later. Eventueel is (spaar)rekening 4 te vervangen of aan te vullen door een lijfrenterekening om te sparen voor later.
 5. Maandelijks met een periodieke overboeking een vast bedrag over te maken van (betaal)rekening 1 naar (spaar)rekening 5 om te sparen voor een eventuele restant aflossing van de hypotheek.
 6. Maandelijks met een periodieke overboeking een vast bedrag over te maken van (betaal)rekening 1 naar (betaal)rekening 6 voor de variabele huishoudelijk uitgaven. Het is handig als hier een kredietlimiet op zit. Zo hoef je bij te weinig saldo niet met een volle kar bij de kassa toch met lege tassen weer naar huis. Maar krijg je wel meteen een signaal dat het uitgavenpatroon van deze maand hoger is geweest dan gepland en dat bijsturing nodig is.

Mijn ervaring is dat veel van onze relaties de duidelijkheid die dit systeem creëert heel erg waarderen. Het geeft ze inzicht en controle over hun uitgaven.

Uw dromen waarmaken

Heeft u een bucketlist? Jack Nicholson en Morgan Freeman hebben dit idee enorm populair gemaakt met hun gelijknamige film in 2007. ‘The Bucket List’ vertelt het verhaal van twee mannen met compleet verschillende achtergronden. Ze ontmoeten elkaar in het ziekenhuis. Beiden zijn terminaal ziek en emotioneel zoekende. Edward, gespeeld door Jack Nicholson, is extreem rijk, maar erg eenzaam. Carter, Morgan Freeman’s karakter, heeft een liefhebbende familie en een sterk geloof, maar voelt zich vervreemd van zichzelf. Samen besluiten ze alle dingen te doen waar ze ooit van gedroomd hebben, voordat ze “de pijp aan Maarten geven”. Ofwel de Engelse uitdrukking “to kick the bucket”, waar de bucketlist zijn bestaansrecht aan ontleent.

De verhaallijn is gebaseerd op een bekend concept, ‘Carpe diem’. Deze Latijnse uitdrukking vertelt ons dat we de dag moeten plukken. Het doel van de film is om bewust te zijn van het feit dat het leven eindig is en we daarom het beste van onze tijd moeten maken.

De bucketlist kietelt uw fantasie en helpt dromen waar te maken. Echter, maar weinig mensen nemen de tijd om te bepalen wat op hun lijst staat.

Om zoveel mogelijk uit het leven te halen is het plannen van financiële onafhankelijkheid, bijvoorbeeld uw pensioen, van belang. Plannen voor uw pensionering is een andere mind-set dan wachten op uw pensionering. Wij moedigen het eerste aan. Binnen Raasveld Bennis is dit een onderdeel van ons motto. We geloven dat iedereen zoveel mogelijk moet genieten van het leven. Onze financiële planning helpt u te begrijpen wat ú belangrijk vindt in het leven en waaróm dat zo is.

Dat brengt ons terug bij de ‘bucket’ (NL: emmer). De bucket staat voor de pot met geld die nodig is om comfortabel te leven. Nu én na uw pensionering. Onze financiële planning start met het bepalen van uw bucket. Een mengelmoes van pensioenpolissen, beleggingsrekeningen, spaarrekeningen, levensverzekeringen en lijfrentes kan het lastig maken een goed beeld te krijgen van uw vermogen. Tijdens ons inventarisatiegesprek, helpen we u inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden. Ons proces helpt om gestructureerd in kaart te brengen wat u verdient, hoe u belegt en, nog belangrijker, wat u nu uitgeeft en wat u in de toekomst wilt besteden.

Het denken vanuit de bucket creëert drie scenario’s. Ten eerste kan de bucket leegraken, omdat u niet voldoende gepland heeft voor de toekomst. Vaak denken mensen dat ze minder gaan besteden als ze met pensioen gaan. In werkelijkheid geven ze juist meer uit, omdat men meer tijd heeft om dingen te ondernemen. Het kan zijn dat uw spaargeld weglekt door uitbundige uitgaven. Misschien belegt u in fondsen met te hoge kosten of heeft u polissen die niet rendabel zijn. Als uw emmer te leeg is, dan kunt u uw bucketlist niet afwerken. Dus geen safari over de Serengeti en die mooie Porsche blijft beslist in de showroom staan.

Maar wat nu als de bucket overloopt? U zult vast denken dat dit de beste uitkomst is. U heeft efficiënt gespaard en bent bewust bezig geweest met uw pensionering. U heeft meer dan genoeg voor de jaren die voor u liggen. U voelt zich gerustgesteld door deze situatie. Tegen welke kosten heeft u dit echter gedaan? Een overlopende emmer betekent dat u geld hebt vastgehouden, terwijl het uw leven rijker had kunnen maken. De fiscus is tevreden met de erfbelasting bij overlijden, terwijl u het vermogen had kunnen gebruiken om kansen te creëren en uw ambities na te jagen.

Het laatste scenario is het beste voor u; u heeft precies genoeg geld in uw emmer. Deze loopt niet over en raakt ook zeker niet leeg. De emmer is precies zo gevuld dat u de vrijheid heeft om te genieten van het leven vóór uw pensioen, maar ook van de tijd die daarna komt.

Als financieel planners is het onze rol u te helpen uw emmer precies te vullen. Uw wensen staan hierbij voorop, zodat u volop van uw leven kunt genieten. Wij van Raasveld Bennis zijn niet zomaar financieel planners, we zien onszelf als financieel lifestyle planners.

Met name het onderdeel ‘lifestyle’ is belangrijk. Voor ons is goede financiële planning niet slechts het voorbereiden voor later, maar het moet zorgen dat u de vrijheid krijgt om nú te leven. We gebruiken een holistische benadering, waarbij de nadruk ligt op wat u belangrijk vindt en waarom. We helpen u te begrijpen waar u nu staat en waar u naartoe wilt.

Een schrijnende scène in de film speelt tijdens de zonsondergang op de top van een piramide. Carter vertelt Edward over een oud Egyptisch geloof waarbij zielen twee vragen worden gesteld aan de hemelpoort: “heeft u plezier gevonden in het leven?” en “heeft uw leven plezier gebracht bij anderen?” Als we al onze beslissingen zouden nemen met deze vragen in gedachten, dan zou werk-privé-balans wellicht op de juiste manier afgewogen zijn. (auteur: Denise Bruseker)

Geld uit de muur opnemen; een goed idee?

Het is bij velen van de pensioengerechtigden met de paplepel ingegeven. Als je iets wilt kopen en je kunt het niet betalen, dan ga je er maar voor sparen. Als je dan toch geld moet lenen (bv voor de aankoop van een eigen woning), zorg er dan in ieder geval voor dat je die lening ook weer gaat aflossen. Een hele logische en gezonde gedachte natuurlijk.

Zo hebben veel pensioengerechtigden nu een eigen woning met géén of een relatief lage hypotheek. En dus zit een groot deel van het opgebouwde vermogen in de stenen. Maar wat nu als het pensioeninkomen relatief laag is en er toch behoefte is om meer geld te kunnen uitgeven. Er is vaak een leven lang keihard gewerkt en deze mensen verdienen het natuurlijk om in de laatste fase van hun leven volop te genieten. Dit draait natuurlijk niet altijd om geld, maar het maakt veel dingen toch wel makkelijker. 

De kinderen hebben het doorgaans zelf allemaal hartstikke goed. “Geniet er zoveel mogelijk van en maak het maar zoveel mogelijk zelf op” wordt door deze kinderen vaak geroepen naar de ouders. Maar hoe dan, als het vermogen in de stenen zit?Je kunt natuurlijk de woning verkopen en een woning gaan huren. Het vermogen uit de woning komt vrij en daar kun je het dan wel een poosje mee volhouden. Maar als men helemaal niet wil verhuizen? In dat geval kan een zogenaamde “opeethypotheek” een oplossing bieden. Kort gezegd komt het er op neer dat er een bepaald bedrag geleend gaat worden bij de bank met het huis als onderpand. Dit bedrag kan dan gebruikt worden om het besteedbare inkomen te kunnen aanvullen of om een of meerdere grotere uitgaven mee te financieren (denk aan bijvoorbeeld een mooie reis, een verbouwing van de woning, het inkopen van medische zorg of het kunnen doen van een schenking aan kinderen of kleinkinderen). Geld lenen bij de bank is natuurlijk niet gratis. De bank rekent daar een bepaalde rente over (deze is niet aftrekbaar!). Deze rente hoeft echter niet direct betaald te worden, maar kan maandelijks worden toegevoegd aan het geleende bedrag.

Zitten er dan geen risico’s aan deze “opeethypotheek”?

Jazeker wel. Zo is bijvoorbeeld de opnameruimte niet ongelimiteerd. Je kunt dus maar een beperkt bedrag van de overwaarde van de woning aan hypotheek opnemen (in de meeste gevallen tot maximaal 70%). Als het opgenomen bedrag (inclusief de bijgeschreven rente) door de tijd heen oploopt en de waarde van de woning onverhoopt  zou dalen, dan kan de kredietlimiet sneller bereikt zijn dan was voorzien. Dit zou kunnen leiden tot een gedwongen verkoop van de woning. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een renterisico, bijvoorbeeld als het gekozen hypotheekproduct uitsluitend tegen een variabele rente wordt aangeboden, of als daar vrijwillig voor wordt gekozen. Deze variabele rente is nu historisch laag, maar kan in de loop der tijd natuurlijk weer (fors) oplopen. Dit leidt er toe dat de kredietlimiet sneller dan verwacht wordt bereikt, met alle gevolgen van dien. 

Geld uit de muur opnemen kan dus zeker een goed idee zijn, maar is dus niet zonder risico’s. Belangrijk dus om u goed te laten adviseren. Als onafhankelijk financieel planners kennen wij de risico’s en kunnen wij op basis van uw wensen tot het best passende advies komen. Aangezien we voor meerdere banken met dergelijke producten kunnen bemiddelen kunnen we ook het best passende hypotheekproduct voor u selecteren.

En zo wordt eten uit de muur dus een verantwoorde keuze, mits het op de juiste manier wordt opgediend. Dus niet door een laatje open te trekken bij de FEBO, maar door een bezoek te brengen aan een kwaliteitsrestaurant. (auteur: Léon van Velden FFP CFP)

Nu emigreren uit pensioenland?

icon-pensioen_dark
De komende jaren is het een drukte van belang in de pensioenwereld. En dan heb ik het met name over het “Pensioen in Eigen Beheer-land”, of afgekort PEBland. De overheid wil dat zoveel mogelijk inwoners van dit land emigreren. Dat zorgt er namelijk voor dat pensioengeld vrijkomt en (na belastingheffing) direct in de economie beschikbaar komt. Daar is het de overheid om te doen.

Veel van deze inwoners, directeuren met een BV, staan ook te springen. Zij willen zelf ook naar een zonnigere bestemming dan de kou met afwisselend zware buien in de meeste delen van het land van de laatste jaren.  Had je vroeger als directeur zuidelijk Frankrijk voor ogen, dan zat je de afgelopen jaren meer in Alaska. Een prachtig gebied maar met veranderlijk en vaak verraderlijk weer. Meestal geen gebied voor de lange termijn. Eén, twee weken en dan weer snel weg.

Maar goed, als je wilt vertrekken uit PEBland dan moet je je uitschrijven en alle zaken netjes afhandelen. Dat is ook zo als je echt emigreert. Dat is belangrijk want de fiscus kijkt mee en de sanctie van 72% belastingheffing inclusief boete over de commerciële waarde van de pensioenpot is een zware. De reisbureaus hebben het er daarom maar druk mee. De afgelopen jaren is de regelgeving in PEBland zo vaak gewijzigd en zo verzwaard dat veel reisbureaus, die deze bijzondere bestemming erbij deden, hun deuren hebben gesloten en het over hebben gelaten aan de specialisten. Die hebben dan nu hun handen vol om alle emigranten op tijd weg te krijgen.

Voor 1 juli 2017 moet voor alle inwoners uit PEBland het paspoort geldig zijn. Dit vraagt om actie! Vervolgens hebben zij heel 2017 de tijd om advies in te winnen over de optimale keuze voor een nieuwe bestemming.

Voor de inwoners die (ook) een (tweede) woning in “PensioenVerzekeringsland”, of afgekort PEVland, hebben, geldt dat ze heel snel een afweging moeten maken of ze deze woning willen houden of willen verkopen. Als ze willen verkopen dan moet de woning zijn verkocht en moeten voor 1 juli 2017 de stukken voor de overdracht klaarliggen bij de notaris. Zo niet, dan houden ze deze (tweede) woning en komen ze daar naar de huidige regelgeving niet meer van af. Ze kunnen ook besluiten om deze (tweede) woning als hoofdverblijf te gaan of blijven gebruiken. Alvorens daar definitief in te trekken is een keuring op verborgen gebreken heel belangrijk.

Advies inwinnen om de vraag te kunnen beantwoorden of het verstandig is om wel of niet te vertrekken uit PEVland en het dan vervolgens ook voor 1 juli 2017 te regelen legt grote druk bij alle betrokken partijen. Een half jaartje langer bedenk- en regeltijd had erg welkom geweest. Maar die is er voor deze situatie niet.

Of je nu wilt emigreren uit PEB of PEVland; in beide gevallen komt er veel bij kijken. Daarbij grijpt alles in elkaar. Financieel, fiscaal, juridisch, relationeel en ook emotioneel. Hierover in een latere blog meer. Dit terwijl veel van de wet- en regelgeving bij deze emigratie nog allerminst duidelijk is. Heel, heel zorgelijk. Maar je moet wat, want een zonniger bestemming is gewenst en de tijd dringt soms. Zo goed en kwaad als het gaat dan maar! Met zoveel mogelijk informatie, wegwijzers en waar mogelijk advies over de mogelijke valkuilen onderweg aan de emigranten.

Uitfasering eigen beheer – stappenplan

CASUS PENSIOEN IN EIGEN BEHEER NAAR ODV – PROCENTUELE VERDELING ODV

Stappenplan om de gedachten te bepalen

Dga (50) en vrouw (48) gehuwd in gemeenschap van goederen. DGA is gehuwd en is daarna zijn BV gestart en heeft daar pensioen in eigen beheer opgebouwd.

Per 01-01-2017.

Ouderdomspensioen opgebouwd              € 20.000,- (67)

Nabestaandenpensioen opgebouwd         € 14.000,-

Fiscale voorziening                                        € 125.000,-

Commerciële voorziening                            € 500.000,-

Het stel wil kiezen voor omzetting van het eigen beheer pensioen naar een ODV. Hoe zien de balansen er voor en na omzetting uit?

balans

Omzetting naar een ODV betekent een verandering van de vermogenspositie voor de DGA en de vrouw. Hoe houden we dit in balans?

Stappenplan om de gedachten te bepalen

Fiscaal moet de partner tekenen voor een omzetting naar een ODV of afkoop. Vanuit de zorgplicht moet de partner daarbij worden geïnformeerd over de rechten die zij had en de eventuele rechten die zij krijgt. Er is al snel een belangentegenstelling tussen partner en DGA. Als planner is het noodzakelijk bewust te zijn van deze belangen en relaties hierover te informeren. Stel dat de planner wordt verzocht de rechten van partijen in kaart te brengen en de verdeling met eventuele compensaties vast te stellen. Er is geen sprake van schenking als de partner (in geval van scheiding) gecompenseerd wordt voor wat zij verliest (in geval van scheiding).

Bepaal de aanspraken van de partner conform de wet VPS

Die worden in de basis bepaald door de Wet VPS. 50% van het tijdens huwelijk opgebouwd OP en 100% van het NP (bijzonder nabestaandenpensioen). Dus 10.000 OP en 14.000 NP.

! Bij huwelijks voorwaarden kan anders zijn bepaald. Check de huwelijks voorwaarden.

Stel de commerciële balans van de BV op. Leg de uitgangspunten vast.

De accountant stelt al dan niet met (externe) taxaties de waarde vast op € 250.000,-

Bereken de commerciële waarde van het pensioen

Bespreek de uitgangspunten:

Indexaties: 2% of is dat veel? / 2015 = 0,6% / Jaar 2011-2015 = gemiddeld 1,78

U-rendement?

Wat vinden partijen reëel? Offerte van een verzekeraar geeft natuurlijk een goed huidig beeld van het tarief 

Stel dat de commerciële waarde dan uitkomt op € 500.000,-

Is de volledige commerciële waarde van het pensioen ook aanwezig?

In dit geval is maar € 250.000,- aanwezig.

Waar had de partner bij scheiding op kunnen rekenen vóór omzetting?

Evenredigheid van de commercieel aanwezige waarde tot de commerciële waarde van het pensioen. € 250.000,- / € 500.000,- = 50% in het kader van de “postrelationele solidariteit”*.

* Uitspraak van Hof Den Haag in een civielrechtelijke zaak (Gerechtshof Den Haag, 18 juni 2014, nr. 105.012.193-01, ECLI:NL:GHDHA:2014:2744). Daarin heeft genoemd hof geoordeeld dat een tekort bij het PEB evenredig voor rekening van zowel de dga als zijn echtgenoot moet komen. Ook Hof Den Haag op 23 maart 2016 gedaan (Gerechtshof Den Haag,  nr. 200.173.543/01, ECLI:GHDHA:2016:1032)

Wat is de commerciële waarde van deze evenredige aanspraken? 

Zij heeft normaal recht op 10.000 OP + 14.000 NP. Stel dat de commerciële waarde hiervan € 300.000,- bedraagt.

Dit is wat zij krijgt als de hele commerciële waarde aanwezig is.

Dan krijgt zij nu 50% van deze waarde = € 150.000,-.

Hoe gaan ze de ODV verdelen? Huwelijksgoederen regime!

Ze zijn gehuwd in AGG. Door de omzetting naar ODV ontstaat er € 125.000,- EV in de BV. Bij scheiding zou zij recht hebben op de helft van de waarde (netto na AB 25%). De helft van het eigen vermogen is € 62.500,-. Zonder te rekenen met de fiscaliteit van het aandelenkapitaal  zou zij daar netto € 46.875,- extra aan overhouden.

De bruto waarde hiervan bij 30% (? – overeenkomen!) belastinglatentie over het pensioengeld straks is de bruto waarde € 67.000,-. Deze omgerekende bruto waarde zou zij bij scheiding krijgen op grond van de commerciële waarde van de onderneming na omzetting naar ODV.

Dan moet zij dus nog  € 150.000,- -/- € 67.000,- = € 83.000,- krijgen.  Hoeveel procent van de ODV is dat? Dit is € 83.000,- / € 125.000,- ODV = 66,4% van de ODV. Dit is de verdeling waarbij de vrouw na scheiding financieel in principe niets tekort komt.

Vastlegging

DGA en relaties komen overeen dat de vrouw 66,4% van de ODV krijgt toebedeeld.

De waarde hiervan is € 83.000,-. Dit moet netjes worden vastgelegd. Liefst via de notaris in de huwelijks voorwaarden. Dit zorgt ervoor dat:

 • Er een extra aangewezen beschermer van de rechten van de vrouw in het spel komt (zorgplicht)
 • Het briefje met de verdeling niet kwijt raakt.

Let op!

Gedeeltelijk verlies aan nabestaandenpensioen? Alternatieve risicodekking.

Testament? Is partner ook erfgenaam zodat zij de uitkeringen uit de ODV kan erven.

Wat bij huwelijks voorwaarden? Wat is afgesproken bij scheiding? Was er dan recht op pensioen (voor omzetting)? Wat is daar afgesproken over aanmerkelijk belang?

Zekerheid van de rechten? Bespreken welke zekerheden de vrouw opgeeft en wat zij daarvan overhoudt. Een aspect daarvan is: levenslang pensioen – 20 jaar ODV.

De twee grootste financiële planningskeurmerken FFP en CFP samen?

De FFP en de Financial Planning Standard Board Nederland (FPSB Nederland) hebben de wens uitgesproken om verdergaande samenwerking te onderzoeken. Hiervoor is een intentieverklaring ondertekend door de twee partijen. Met deze voorgenomen samenwerking kan op termijn een grote wens van de FFP worden gerealiseerd, namelijk het creëren van één (beroeps)organisatie die een thuis biedt aan alle financieel planners in Nederland.

De beoogde samenwerking geeft de leden nog meer dan voorheen een kennisvoorsprong. De FFP krijgt toegang tot het wereldwijde netwerk van de Financial Planning Standards Board (FPSB Ltd.). Hierbij zijn zo’n 27 internationale beroepsorganisaties met bijna 200.000 financieel planners aangesloten. Kennisdeling en internationale (lees: Europese) belangenbehartiging van de financieel planners zijn belangrijke speerpunten.

De FPSB is ook de certificerende instantie van de titel Certified Financial Planner (CFP®). FFP en CFP® zijn op dit moment nog twee aparte titels. Uit het onderzoek dat is gedaan blijkt dat de vakbekwaamheidseisen van beide registers vergelijkbaar zijn. Dat zou kunnen leiden tot harmonisatie van de titels. Hierdoor zou er straks – conform de wens van het FFP-bestuur – nog maar één kwaliteitskeurmerk van financieel planners zijn. En dat is in het voordeel van de consumenten én van de FFP-leden. Bron http://www.ffp.nl.

GROTE WIJZIGINGEN VERWACHT VOOR DE DGA MET PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

De komende maanden wordt de brief van de staatssecretaris van Financiën Wiebes verwacht over zijn verdere plannen met het pensioen in eigen beheer van de directeur groot aandeelhouder (DGA).

Redenen voor de wijziging

Na alle verlagingen van de pensioenopbouw in 2014 en 2015 wordt het pensioen in eigen beheer waarschijnlijk verder aangepakt. Reden hiervoor is het steeds grotere beslag van de pensioentoezegging op het vermogen in de BV en de onmogelijkheid voor veel BV’s om nog dividend uit te keren aan de DGA. De hoogte van de pensioenvoorziening blokkeert al het vermogen van de BV. Dit helpt de economie niet. Verder is een reden dat de belastingdienst in de afwikkeling van de pensioenregeling nog wel eens naast het net vist. DGA heeft alle jaren belastingvoordeel genoten maar eenmaal in de uitkeringsfase is er weinig belastbaar vermogen over.  Daarnaast is in zijn algemeenheid de pensioenregeling door alle wijzigingen van de afgelopen jaren voor alle partijen te ingewikkeld geworden. De uitvoeringskosten worden steeds hoger. Het is zijn doel volledig voorbij geschoten. Jammer.

Verwachte nieuwe systematiek

Nog per 01-01-2016 zouden we, zo zijn de geopperde ideeën althans, nog naar een systeem toe gaan waarbij de DGA de keuze krijgt om zijn fiscale pensioenvoorziening om te zetten naar een Oudedags Bestemmings Reserve (OBR). Deze reserve staat op de balans, wordt niet opgerent en kent geen verschil in fiscale en commerciële waarde. De pensioensystematiek, “de toezegging van een jaarlijkse uitkering”, wordt verlaten en er blijft alleen een reserve over die op pensioendatum lineair in bijvoorbeeld 15 tot 20 jaar zal vrijvallen.

Voorbeeld

Een BV heeft per 01-01-2016 een pensioen opgebouwd van € 20.000,- per jaar uit te keren vanaf pensioendatum en met een fiscale voorziening van  € 150.000,- en met een commerciële waarde van € 450.000,-. Per 01-01-2016 krijgt de DGA de keuze om te gaan naar de OBR. Hij en zijn partner tekenen daarvoor. De BV neemt op de balans € 150.000,- op als OBR in plaats van als pensioenvoorziening eigen beheer. Deze € 150.000,- wordt verder niet opgerent.

De DGA krijgt waarschijnlijk wel de mogelijkheid om een bepaald percentage van zijn salaris (15%?) jaarlijks toe te voegen aan de OBR. Stel dat deze DGA dat niet doet, dan staat er op pensioendatum nog steeds € 150.000,-. Deze laat hij in 15(?) jaar vrijvallen. Dus jaarlijks keert de BV dan € 10.000,- aan de DGA uit waarover de DGA inkomstenbelasting gaat betalen. Een jaar na pensioendatum bedraagt de voorziening dan nog € 140.000,-.

Tot aan pensioendatum krijgt de DGA, zo is althans het idee, grote vrijheid om te doen en laten met het vermogen van de BV wat hij wil. Bij te weinig middelen op en na pensioendatum om gedurende 15 jaar € 10.000,- uit te keren zal wel een sanctie optreden. Dan is waarschijnlijk de overgebleven reserve ineens belast in de inkomstenbelasting en met revisierente.

Uit het oogpunt van de eenvoud en flexibiliteit kunnen DGA’s naar verwachting goed met het bovenstaande voorstel uit de voeten.

Goedkeuring partner?

Het probleem van deze mogelijkheid zit hem er wellicht nog in dat een fiscale goedkeuring op deze methode nog geen civielrechtelijke goedkeuring tussen partijen met zich meebrengt. Wat als de (ex) partner van de DGA niet zomaar afstand wil doen van het feit dat de BV eigenlijk een grotere pensioenverplichting had aan DGA en ex-partner en de ex partner niet akkoord gaat met de verlaging van de toekomstige uitkeringen. Het ziet ernaar uit dat de DGA dan zijn oude aanspraken in het oude systeem van pensioen in eigen beheer moet handhaven en niet over kan naar het hopelijk beter uitvoerbare systeem van de OBR.  Toekomstige opbouw zal echter naar verwachting niet langer mogelijk zijn.

We wachten vol spanning af.

VASTLEGGEN GEZAMENLIJK GEZAG EN VOOGDIJ SNEL GEREGELD

Wat is ouderlijk gezag en voogdij

Minderjarigen staan onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt onder meer de beslissingen over verzorging en opvoeding. Ook mag die persoon het vermogen van het kind beheren en in naam van het kind rechtshandelingen verrichten, zoals een handtekening zetten en een gerechtelijke procedure voeren. Het kan om ouderlijk gezag of voogdij gaan.

 • Ouderlijk gezag

  Het ouderlijk gezag wordt door de ouders uitgeoefend. Beide ouders houden na een scheiding het ouderlijk gezag over hun kinderen.

 • Voogdij

  Voogdij is gezag over een minderjarige dat niet door de ouders wordt uitgeoefend. De voogd neemt het recht en de plicht om voor een kind te zorgen over van de ouder(s). Bijvoorbeeld bij overlijden van de ouders.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl

Aantekening gezag na overlijden

De wet biedt ouders de mogelijkheid om te bepalen wie na hun overlijden als voogd het gezag over hun kind(eren) kan verkrijgen. Dat kan in een testament bij de notaris worden vastgelegd of in het gezagsregister worden geregistreerd.

Dat kan tegenwoordig via de site van het loket van de rechtspraak. https://loket.rechtspraak.nl

U logt in met DigiD. U hebt uw burgerservicenummer (BSN) nodig bij het invullen van het formulier. Na het verzoek tot registratie wordt uw aanvraag verwerkt. U ontvangt binnen twee weken per post een uittreksel uit het gezagsregister inzake uw aanvraag tot registratie van een gezagsvoorziening na overlijden.

Aanvragen gezamenlijk gezag

Dat kan tegenwoordig via de site van het loket van de rechtspraak https://loket.rechtspraak.nl

Via dit formulier kunt u samen met de andere ouder eenvoudig het gezamenlijk gezag over uw kind digitaal aanvragen. Beide ouders loggen in met hun DigiD. U hebt het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind nodig bij het invullen van het formulier. Na het invullen van het formulier wordt uw aanvraag verwerkt. U ontvangt binnen twee weken per post een uittreksel uit het Gezagregister inzake uw aanvraag tot gezamenlijk gezag op het adres waar het kind staat ingeschreven.

bron: het digitale loket Rechtspraak