Wat is ouderlijk gezag en voogdij

Foto door Josh Willink op Pexels.com

Minderjarigen staan onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt onder meer de beslissingen over verzorging en opvoeding. Ook mag die persoon het vermogen van het kind beheren en in naam van het kind rechtshandelingen verrichten, zoals een handtekening zetten en een gerechtelijke procedure voeren. Het kan om ouderlijk gezag of voogdij gaan.

  • Ouderlijk gezag Het ouderlijk gezag wordt door de ouders uitgeoefend. Beide ouders houden na een scheiding het ouderlijk gezag over hun kinderen.
  • Voogdij Voogdij is gezag over een minderjarige dat niet door de ouders wordt uitgeoefend. De voogd neemt het recht en de plicht om voor een kind te zorgen over van de ouder(s). Bijvoorbeeld bij overlijden van de ouders.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl

Aantekening gezag na overlijden

De wet biedt ouders de mogelijkheid om te bepalen wie na hun overlijden als voogd het gezag over hun kind(eren) kan verkrijgen. Dat kan in een testament bij de notaris worden vastgelegd of in het gezagsregister worden geregistreerd.

Dat kan tegenwoordig via de site van het loket van de rechtspraak. https://loket.rechtspraak.nl

U logt in met DigiD. U hebt uw burgerservicenummer (BSN) nodig bij het invullen van het formulier. Na het verzoek tot registratie wordt uw aanvraag verwerkt. U ontvangt binnen twee weken per post een uittreksel uit het gezagsregister inzake uw aanvraag tot registratie van een gezagsvoorziening na overlijden.

Aanvragen gezamenlijk gezag

Dat kan tegenwoordig via de site van het loket van de rechtspraak https://loket.rechtspraak.nl

Via dit formulier kunt u samen met de andere ouder eenvoudig het gezamenlijk gezag over uw kind digitaal aanvragen. Beide ouders loggen in met hun DigiD. U hebt het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind nodig bij het invullen van het formulier. Na het invullen van het formulier wordt uw aanvraag verwerkt. U ontvangt binnen twee weken per post een uittreksel uit het Gezagregister inzake uw aanvraag tot gezamenlijk gezag op het adres waar het kind staat ingeschreven.

bron: het digitale loket Rechtspraak